Om Bergdalahyttan

Om Roger

Jag heter Roger Johansson, är född 1963 och bosatt mitt i Glasriket. Jag har sedan ungdomsåren haft ett brinnande intresse för glas. Därför var det naturligt för mig att söka mig till glasindustrin. Jag började min bana som glasslipare på Kosta Glasbruk 1979 och arbetade där i tio år. Samarbetade under de åren med bland andra Göran Wärff. 1989 var jag med om att starta upp Gullaskruvs Glasbruk. Min uppgift där var att ansvara för sliperiet. Gun Lindblad och Jonas Torstensson var några av de formgivare jag arbetade med.

När de tre glasblåsarmästarna Leif Persson, Håkan Gunnarsson och Mikael Axenbrant startade Studioglas Strömbergshyttan fick jag erbjudande om att starta ett sliperi i deras lokaler. Jag skulle ta hand om efterbearbetningen av deras produkter. 1993 startade jag därför mitt företag, Rogers Glassliperi. Även andra hyttor behövde mina tjänster då det var svårt att hitta erfarna, fristående glasslipare. Bland dessa var Lindshammars Glasbruk och Transjö Hytta, där Jan-Erik Ritzman och Sven-Åke Karlsson arbetar.

När glasproduktionen vid Studioglas Strömbergshyttan 2008 flyttades till Bergdala Glasbruk flyttade jag med dit. Bergdala glasbruk lades ner i september 2014 men öppnades återigen i mars 2015 av mig och då med ett nytt namn Bergdalahyttan. Jag köpte upp en stor del av de förra ägarnas utrustning för att kunna bevara Bergdala Glasbruk och dess miljö.

Om Lars Axelsson

Lars började blåsa glas redan som 16 åring. efter att ha arbetat i Glasriket under några år tog han 1996 steget att flytta till Norge för att arbeta vid Hadeland Glassverk. Efter hemkomsten till Småland har han fortsatt att arbeta vid mindre hyttor där han arbetat med såväl konstglas som bruksglas. Idag arbetar Lars som hyttmästare på Bergdalahyttan.


Bergdalahyttan har genomgått stora förändringar sedan starten i mars 2015. Bland annat organiserat om i hyttan för att få bättre arbetsyta och jämnare flöde på glaset. I hyttan arbetar två anställda och inhyrd personal. Hyttmästare är Lars Axelsson som har hand om hyttan. Produktionen kommer huvudsakligen inrikta sig på den berömda Blå Kanten som bruket är känt för och även konstglas som vi producerar under namnet Bergdalahyttan Art-Collection. Stora förändringar har även skett med brukets glas shop, den renoverades i mars 2015 till en ljus och överskådlig butik. Välkomna till att ta del av den unika bruksmiljön i Bergdala.