Blå Kant

På Bergdalahyttan tillverkas den folkkära klassikern Blå Kant som funnits med under brukets alla tider. Blåsor uppstår alltid i tillverkningen av den blåa kanten eftersom det bildas luftfickor när den blåa kanten läggs på. Förr sades det att den blå kanten skulle förhindra närgående flugor från skålar, fat och kannor.